Värdepappersmarknadsföreningen

Kontaktuppgifter

Värdepappersmarknadsföreningen rf

c/o Centralhandelskammaren
PB 1000
00101 Helsinki

FO-nummer: 2088700-8

info@cgfinland.fi

Styrelsens sekreterare:

Ville Kajala
Ledande Expert, Centralhandelskammaren
Telefon +358 50 376 1460
förnamn.efternamn@chamber.fi

Köpeanbudsnämndens sekreterare:

Ville Kajala
Ledande Expert, Centralhandelskammaren
Telefon +358 50 376 1460
förnamn.efternamn@chamber.fi

Marknadspraxisnämndens sekreterare:

Tapani Manninen
Associate General Counsel, NASDAQ Helsinki Ab
Telefon +358 9 6166 7210
förnamn.efternamn@nasdaqomx.com

Ville Kajala
Ledande Expert, Centralhandelskammaren
Telefon +358 50 376 1460
förnamn.efternamn@chamber.fi