Värdepappersmarknadsföreningen

Medlemmar

Nämnden för uppköpserbjudanden har 3–12 medlemmar, som föreningens styrelse utser för tre år åt gången. Medlemmarna av nämnden för uppköpserbjudanden ska vara väl insatta i frågor gällande näringslivet, bolagslagstiftningen och värdepappersmarknaden.

Lagman Juhani Mäkinen fungerar som ordförande för nämnden.

Nämndens övriga medlemmar är:

  • professor Tom Berglund, Svenska Handelshögskolan
  • direktör Kari Hietanen, Wärtsilä Abp
  • Executive Vice President Kim Ignatius, Sanoma Abp
  • professor Seppo Ikäheimo, Aalto-universitetet
  • direktör Timo Kaisanlahti, Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma
  • Kim Karhu
  • managing partner Juha Karttunen, Sisu Partners Ab
  • vd Sari Lounasmeri, Börsstiftelsen
  • direktör Tarja Tyni, Mandatum Livförsäkringsaktiebolaget (viceordföranden)

Sekreterare för nämnden är ledande expert Ville Kajala.