Värdepappersmarknadsföreningen

Nämnden för marknadssed

Markkinatapalautakunta

Nämnden för marknadssed är en nämnd som inrättats av Värdepappersmarknadsföreningens styrelse. Den följer utvecklingen av corporate governance-regleringen och -praxis samt främjar god värdepappersmarknadssed och god förvaltningssed vid de listade bolagen.

Vid behov tolkar nämnden för marknadssed den gällande Finska koden för bolagsstyrning och ger beslutsrekommendationer och ställningstaganden på eget initiativ eller på ansökan.