Värdepappersmarknadsföreningen

Begäran om beslutsrekommendation

Vid behov tolkar nämnden för marknadssed den gällande Finska koden för bolagsstyrning och ger beslutsrekommendationer och ställningstaganden.

En beslutsrekommendation ska begäras skriftligen: info@cgfinland.fi

De listade bolag som anslutit sig som stödjande medlemmar eller deras ombud kan avgiftsfritt begära en beslutsrekommendation av nämnden för marknadssed.