Värdepappersmarknadsföreningen

Sammansättning

Professor Seppo Villa från Helsingfors universitet fungerar som ordförande för nämnden för marknadssed.

De andra medlemmarna utgörs av

  • Director, Chief Investment Officer Hanna Hiidenpalo, Elo
  • Secretary General Leena Linnainmaa, DIF – Directors’ Institute Finland
  • SVP Corporate Affairs and Legal, Group General Counsel Sami Pauni, Huhtamäki Abp
  • Director, Legal Affairs Outi Raekivi, Technopolis Abp
  • Corporate Secretary Jaakko Raulo, Nasdaq Nordic Ab
  • General Counsel Kaarina Ståhlberg, Posti Group Abp
  • Legal Adviser Santeri Suominen, Finlands Näringsliv EK
  • Assistant General Counsel Jari Suvanto, Stora Enso Abp
  • Senior Legal Counsel Anne Teitto, Sampo Abp

Sekreterare för nämnden för marknadssed

Associate General Counsel Tapani Manninen, NASDAQ Helsinki Ab

Ledande Expert Ville Kajala, Centralhandelskammare

 

Ytterligare information:

Ville Kajala
Ledande Expert, Centralhandelskammaren
Telefon +358 50 376 1460
förnamn.efternamn@chamber.fi