Värdepappersmarknadsföreningen

Medlemmar

Värdepappersmarknadsföreningen har grundats av Finlands Näringsliv EK, NASDAQ Helsinki Oy och Centralhandelskammaren.

Medlemmar 15.2.2019

Enligt 11:28 i värdepappersmarknadslagen (746/2012, ”VPL”), som trädde i kraft 1.1.2013, ska börsbolag direkt eller indirekt höra till ett oberoende organ som representerar stora delar av näringslivet och har inrättats i Finland och som i syfte att främja god värdepappersmarknadssed rekommenderar hur ett målbolags ledning ska agera vid offentliga uppköpserbjudanden och om avtalsbaserade strukturer för att upprätthålla bestämmande inflytande, eller i syfte att styra bolagsrättsliga förfaranden som ska tillämpas i samband med företagsköp.

Värdepappersmarknadsföreningen rf fungerar som ett organ enligt ovan angivna värdepappersmarknadslag.

Ytterligare information om medlemskapet:

Ville Kajala
Ledande Expert, Centralhandelskammaren
Telefon +358 50 376 1460
förnamn.efternamn@chamber.fi