Värdepappersmarknadsföreningen

Organisation

Värdepappersmarknadsföringens styrelse har utsett ett permanent sekretariat för föreningens praktiska verksamhet. Det följer aktivt utvecklingen för och debatten om frågor som gäller föreningens uppgifter, bereder vid behov ärenden för föreningens styrelse eller nämnder samt fungerar som en länk mellan föreningen och andra aktörer med anknytning till föreningens verksamhet.

Föreningens sekretariat utgörs av följande personer:

  • Ledande Expert Ville Kajala
  • Associate General Counsel Tapani Manninen,
  • Assistant General Counsel Jaakko Raulo och
  • Expert Hannu Ylänen

Sekretariatets kontaktuppgifter.

Föreningen kan ha organ som bedriver verksamhet som är förenlig med föreningens stadga och som lyder under styrelsen. Föreningens styrelse har inrättat nämnden för marknadssed och nämnden för uppköpserbjudanden.