Värdepappersmarknadsföreningen

Styrelse

Timo Ritakallio, Ordförnade

Henrik Husman (vice ordförande)
Leena Niemistö
Jari Paasikivi
Laura Raitio

Styrelsens sekreterare:

Ville Kajala
Ledande Expert, Centralhandelskammaren
Telefon +358 50 376 1460
förnamn.efternamn@chamber.fi