Värdepappersmarknadsföreningen

Uppgifter

tietoa meistä

Värdepappersmarknadsföreningen deltar i upprättandet av självregleringsnormer som gäller aktiebolag och tolkar dem vid behov. Föreningen har i uppgift att utarbeta rekommendationer vars avsikt är att styra och främja god värdepappersmarknadssed samt att utveckla och upprätthålla dessa rekommendationer.

Värdepappersmarknadsföreningen rf fungerar som ett organ enligt 11:28 i värdepappersmarknadslagen och upphåller Koden för uppköpserjudanden. Föreningen administrerar också den Finsk kod för bolagsstyrning.

Föreningen kan ge utlåtanden om vad som i enskilda fall eller generellt sett skall betraktas som god värdepappersmarknadssed, som förfarande som överensstämmer med aktiebolagslagens allmänna principer eller som iakttagande av ovannämnda rekommendationer.

Dessutom kan föreningen göra initiativ och ge utlåtanden åt myndigheter och delta i nationellt och internationellt samarbete i frågor som har anknytning till föreningens verksamhetsområde. Föreningen kan även arrangera diskussioner om aktuella frågor.

Föreningen tar inte hand om saker som handläggs av Värdepappersnämnden eller ärenden som omfattas av självregleringen vid Börsen.