Värdepappersmarknadsföreningen

Corporate Governance för icke börsnoterade bolag

I januari 2006 har Centralhandelskammarens styrelse gett ut ett ställningstagande för utvecklingen av de icke börsnoterade bolagens förvaltning. Enligt ställningstagandet skall de största icke-noterade bolagen till tillämpliga delar följa den rekommendation som givits åt noterade bolag. I ställningstagandet ingår en agenda för utvecklingen av icke börsnoterade bolags förvaltning, vars avsikt är att stöda de icke-noterade bolag för vilka rekommendationen för noterade bolag är för tung att tillämpa men som aktivt vill utveckla sin verksamhet på basis av god förvaltningssed.

Det är frivilligt att tillämpa agendan.

En agenda för utvecklingen av de icke börsnoterade bolagens förvaltning

Asialuettelo listaamattomien yhtiöiden hallinnoinnin kehittämiseksi

Improving Corporate Governance of Unlisted Companies

– РАЗВИТИЕ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ В НЕКОТИРУЕМЫХ КОМПАНИЯХ – Corporate Governance (venäjänkielinen versio)

Ytterligare information om förvaltningen av icke börsnoterade bolag ges även av:

Ville Kajala
Ledande Expert, Centralhandelskammaren
Telefon +358 50 376 1460
förnamn.efternamn@chamber.fi