Värdepappersmarknadsföreningen

Finsk kod för bolagsstyrning

suositukset

Corporate Governance-rekommendationen

Föreningen administrerar Finsk kod för bolagsstyrning, som styrelsen för Börsen har godkänt som en del av Börsens självreglering.

Avsikten med koden är att göra de noterade bolagens verksamhetsmodeller enhetligare, att förbättra verksamhetens transparens, att göra den information som ges åt placerare och aktieägare enhetligare samt att effektivera informationsspridningen. Koden är avsedd att följas av alla bolag som är noterade på Börsen, i fall den inte strider mot tvingande regler som gäller på hemorten av ett utländskt företag.

Finsk kod för bolagsstyrning 2020

Ytterligare information:

Ville Kajala
Ledande Expert, Centralhandelskammaren
Telefon +358 50 376 1460
förnamn.efternamn@chamber.fi