Värdepappersmarknadsföreningen

Insiderreglering

Börsen har fastställt en insiderinstruktion för börsnoterade bolag, vars avsikt är att förenhetliga och effektivera behandlingen av insiderfrågor i börsbolag och på det sättet öka förtroendet för verksamheten på värdepappersmarknaden.

Insiderinstruktionen innehåller verksamhetsanvisningar om hur en insiderställning identifieras och definieras, om förvaltningen av insiderinformation samt om den handel med värdepapper som personer i insynsställning bedriver.

Ytterligare information:

Nasdaq Helsinki, Market Surveillance, Telefon +358 9 6166 7260